top of page

VVE (vroeg- en voorschoolse educatie)

KINOP Paradijs is voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Wij hebben 2 peutergroepen. Spelen bij de peutergroep is niet alleen leuk, maar ook leerzaam! Kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Wij werken met het VVE programma Kaleidoscoop, waarin er extra aandacht is voor taalontwikkeling.

Kinderen met een VVE indicatie (toegewezen door het consultatiebureau) hebben 2 dagdelen gratis!

Vraag het consultatiebureau of je in aanmerking komt voor VVE.

bottom of page