top of page

Oudercommissie

Ouderparticipatie

 

Het kinderdagverblijf heeft haar eigen oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders. De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. OC-leden praten met elkaar en met de leiding van het kinderdagverblijf over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, de organisatie van de Dag van de Leidster, het bevorderen van goede en heldere informatie aan ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

 

De oudercommissie is te bereiken door:

  • schriftelijke suggesties en vragen in het daarvoor bestemde postvakje bij het kinderdagverblijf te stoppen, of

  • een email te sturen met vragen en suggesties naar het volgende e-mailadres: ockinopkasteel@gmail.com.

spreker

Wil je met de Oudercommissie meepraten en meebeslissen, en ook zo nu en dan iets leuks organiseren voor de ouders en hun kinderen, meld je dan aan voor de vrijwillige functie van Oudercommissielid. Geef je interesse aan bij één van de leden van de Oudercommissie of bij Melodie Snelder. Of stuur een mail naar ockinopkasteel@gmail.com

bottom of page